REFORMER 1

Trajanje:

32 časa teoretskog i praktičnog rada u pilates studiju
32 časa obaveznog asistiranja i rada u pilates studiju

Polazniku se preporučuje završeni mat lev.1 nivo.

U toku predavanja prelazi se ceo repertorijum vežbi kao i njihove modifikacije i prilagođavaje potrebama klijenata. Po završetku prvog nivoa imate tri meseca na raspolaganju da pripremite praktični deo ispita koji uključuje rad i program sa šest klijenata po 8 časova sa posturalnom analizom, planom i programom rada, progresijama i modifikacijama u zavisnosti od potreba samog klijenta kao i evidentiranje progresije. To je preduslov za dobijanje MK Pilates licence.

Reformer lev.1 je intenzivan nivo koji vas uvodi u rad na pilates mašinama/aparatima. Poslednji dan uključuje i individualan rad sa klijentom kao i analizu samog časa koji takođe ulazi u završni ispit.

AFC Star - Edukacija Reformer

PRIJAVITE SE ZA
EDUKACIJU

POGLEDAJTE SVE PROGRAME EDUKACIJA