MAT 2

Trajanje:

4 dana

Uslovi: Završeni Mat 1 ili odgovarajuća obuka iz sličnih oblasti treninga.

Ovaj program edukacije je dizajniran za uvod u Pilates repertorijum od 34 pokreta sa njihovim modifikacijama i varijacijama. Cilj je da sa sve većim izazovima koje stavljate ispred svojih klijenata date im mogućnost da osete veće efekte i ciljeve koje pruža pilates vežbanje.

Ovde se prolaze pokreti, tranzicije, odgovarajuća istezanja, formiranje i planiranje časa. Za svaki pokret razvijamo mogućnost njegove nadogradnje kao i kreiranja časa kako bi grupa bila na adekvatnom nivou.

Polaznici imaju obaveze da svoje znanje i fokus primene u samoj praksi.

Ovaj program nije fizički test, već ima za cilj da vam pomogne kako bi shvatili svoje slabosti i istrajali na svom fizičkom nadograđivanju. Shvatanjem i prihvatanjem svojih „slabih“ tačaka postajemo bolji motivatori kao i edukatori svojim klijenatima.

AFC Star - Edukacija Mat

Ispit uključuje:

Video snimak časa sa najmanje 5 klijenata u grupi
Video snimak časa - samoizvođenje i analiza

Pismeni deo uključuje:

Marketinški tekst sa ciljem promovisanja intermidiate časa pilatesa
Plan intermidiaet časa pilatesa
Samoocenjivanja svog časa sa analizom
Pisani opis progresije 3 pilates pokreta

Mat uključuje:

4 dana pratktičnog i teoretskog rada
Materijal - skripta potrebna za lev.2
Obaveznih 40 časova prakse
Originalni – tradicionalni i modifikovani pokreti, adaptacija pokreta kroz progresiju
Mišićno angažovanje i rad prilikom pokreta
Komunikacija, podučavanje i kontakt sa grupom
Korišćenje vizualizacija u cilju pravilnog izvođenja vežbi
Tehnike disanja i relaksacije

PRIJAVITE SE ZA
EDUKACIJU

POGLEDAJTE SVE PROGRAME EDUKACIJA