MAT 1

Tranjanje:

4 dana
32 časa teoretskog i praktičnog predavanja
60 časova prakse

Polazniku se preporučuje da pre početka edukacije odradi 25 časova pilatesa u grupi što predstavlja osnovu MK pilates treninga.

Bilo da ste bili instruktor nekog od grupnih programa, lični trener ili ste u potrazi za promenom vaše struke, ovo je početni nivo obuke od koje treba krenuti. Dobijanjem osnovnih principa i postulate pilatesa uz tutorski rad, imaćete dovoljno vremena da se izgradite u dobrog i kvalitetnog instruktora pilatesa. Po završetku edukcije preporučujemo 4 nedelje prakse vođenja grupnog časa pilatesa pre izlaska na ispit.

Dobijeni sertifikat ima validnost 2 godine (osim ukoliko nije celokupna MK Pilates diploma) sa obavezom za kontinuirane edukacije ili mentorskog rada u trajanju od 14 sati svake 2 godine.

AFC Star - Edukacija Mat

Mat uključuje:

4 do 5 dana (u zavisnosti od grupe)
Materijal - skripta potrebna za lev.1
Analiza pokreta, modifikacija i ciljevi
Funkcionalna anatomija i njena primena kroz pokrete
Analiza pokreta i učenje tehnike podučavanja
Zagrevanje i tranzicije vežbi
Komunikacija, vizualizacija i podučavanje/edukacija rada sa grupom
Portfolio sa dokumentacijom prezentovanog časa/analiza
Pismeni deo ispita sa 35 ispitnih pitanja
Praktično podučavanje sa analizom
Analiza pokreta, njegova primena kod početnika i prilagođavanje mešovitim grupama, pravilno izvođenje vežbi, dizajniranje i planiranje časa, varijacije i modifikacije časa

PRIJAVITE SE ZA
EDUKACIJU

POGLEDAJTE SVE PROGRAME EDUKACIJA