Trajanje:
32 časa, 10 studijski vođenih časova i praktični deo od
30 časova u pilates studiju

Reformer lev. 2 je dizajniran da upotpuni ceo repertorijum vežbi .Njihovo  kombinovanje i prilagodjavanje svakodnevnim potrebama klijenta kao i programiranje i planiranje časa u skaldu sa time.

Lev.2 uključuje
  • MK pilates repertorijum svih vežbi
  • Kako prilagoditi vežbu određenim specifičnostima klijenta
  • Planiranje i programiranje grupnih i individualnih časova na reformeru
  • Prilagodjavanje vežbi na ostale pilates mašine