Trajanje:

32 časa teoretskog i praktičnog rada u pilates studiju,

32 časa obaveznog asistiranja i rada u pilates studiju

 

Polazniku se preporučuje završeni mat lev.1 nivo.
U toku predavanja prelazi se ceo repertorijum vežbi kao i njihove modifikacije i prilagodjavaje potrebama klijenata. Po završetku prvog nivoa imate tri meseca na raspolaganju da pripremite praktični deo ispita koji uključuje rad i program  sa šest klijenata po 8 časova sa posturalnom analizom, planom i programom  rada, progresijama i modifikacijama u zavisnosti od poterba samog klijenta kao i evidentiranje progresije. To je preduvet za dobijanje MK Pilates licence. Reformer lev.1 je intenzivan nivo koji vas uvodi u rad na pilates mašinama /aparatima. Poslednji dan uključuje i individualan rad sa klijentom kao i analizu samog časa koji takodje ulazi u završni ispit..