Intermidiate & Advance Movement,

Trajanje: 4 dana 

Uslovi: Završeni Mat 1 ili odgovarajuća obuka iz sličnih oblasti treninga
Ovaj program edukacije je dizajniran za uvod u Pilates repertorijum od 34 pokreta sa njihovim modifikacijama i varijacijama. Cilj je da sa sve većim izazovima koje stavljete ispred svojih klijenata date im mogućnost da osete veće efekte i ciljeve koje pruža pilates vežbanje.

Ovde se prolaze pokreti, tranzicije, odgovarajuća istezanja, formiranje i planiranej časa. Za svaki pokret razvijamo mogućnost njegove nadogradnje kao i kreiranja časa kako bi grupa bila na adekvatnom nivou.

Polaznici imaju obaveze da svoje znanje i fokus primene u samoj praksi.
Ovaj program nije fizički test već ima za cilj da Vam pomogne kako bi shvatili svoje slabosti i ustrajali na svom fizičkom nadograđivanju. Shvatanjem i prihvatanjem svojih „slabih“ tačaka postejemo bolji motivatori kao i edukatori svojim klijenatima.

Mat2 Uključuje:

  • 4 dana pratktičnog i teoretskog rada
  • Materijal – skripta lev.2
  • Obaveznih 40 časova prakse
  • Originalni – tradicionalni i modifikovani pokreti, adaptacija pokreta kroz progresiju
  • Mišićno angažovanje i rad prilikom pokreta
  • Korišćenje vizualizacija u cilju pravilnog izvođenja vežbi
  • Komunikacija, podučavanje i kontakt sa grupom
  • Tehnike disanja i relaksacije

-Primena i upoznavanje sa malim rekvizitima u grupnom času

ISPIT:
Video snimak časa sa najmanje 5 klijenata u grupi
Video snimak časa- samoizvođenje i analiza
PISMENI DEO:
Marketinški tekst sa ciljem promovisanja intermidiate časa pilatesa
Plan intermidiaet časa pilatesa
Samoocenjivanja svog časa sa analizom
Pisani opis progresije 3 pilates pokreta