Trajanje: 4 dana, 32 časa teoretskog i praktičnog predavanja, 60 časova prakse.
Polazniku se preporučuje da pre početka edukacije odradi 25 časova pilatesa u grupi.
To je osnova MK pilates treninga. Bilo da ste bili instructor nekog od grupnih programa, lični trener ili ste u potrezi za promenom Vaše struke, ovo je početni nivo obuke od koje treba krenuti. Dobivanjem osnovnih principa i postulate pilatesa uz tutorski rad imaćete dovoljno vremena da se izgradite u dobrog i kvalitetnog instruktora pilatesa. Po završetku edukcije preporučujemo  4 nedelje prakse vođenja grupnog časa pilatesa pre izlaska na ispit.

Dobijeni sertifikat ima validnost 2 godine (osim ukoliko nije celokupna MK Pilates diploma ) sa obavezom za kontinuirane edukacije ili mentorskog rada u trajanju od 14 sati svake 2 godine.

Mat1 uključuje:
-4 do 5 dana ( u zavisnosti od grupe)
-Materijal – skripta potrebna za lev.1
-Analiza pokreta, modifikacija i ciljevi
-Funkcionalna anatomija i njena primena kroz pokrete
-Analiza pokreta, njegova primena kod početnika i prilagođavanje mešovitim grupama, pravilno izvođenje vežbi, dizajniranje i planiranje časa, varijacije i modifikacije časa
-Analiza pokreta i učenje tehnike podučavanja
-Zagrevanje i tranzicije vežbi
-Komunikacija, vizualizacija i podučavanje/edukacija rada sa grupom
-Portfolio sa dokumentacijom prezentovanog časa/analiza
-Praktično podučavanje sa analizom
-Pismeni deo ispita sa 35 ispitnih pitanja