CADILLAC 1 & 2

Trajanje: Oba nivoa traju po 16 časova (2 dana)

Preporuka je imati završen reformer lev.1, a za caddilac lev.2 obavezan lev.1
Dvodnevna edukacija uključuje upoznavanje sa svim vežbama i njihovim modifikacijama po MK pilates metodi. Na koji način možete raditi progresije na ovoj spravi i kako planirati i kreirati svoj čas. Načini, opcije i mogućnosti korišćenja ove mašine u svrhu rekreacije, sporta i rehabilitacije. Rad sa klijentima u trajanju 14 casova sa analizom. Analiza načina podučavanja i progresija u vežbama do krajnje naprednog nivoa sa akcentom na izbegavanje agravacije postojećih problema.